Kontrakt terapeutyczny

1. Podczas leczenia zachowam całkowitą abstynencję od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (w tym leków nieprzepisanych przez lekarza i produktów spożywczych zawierających alkohol); 2. Zgadzam się na rutynowe kontrole trzeźwości; 3. Zachowam w tajemnicy sprawy innych pacjentów przedstawiane i omawiane w trakcie zajęć terapeutycznych i podczas całego pobytu; 4. Będę punktualnie i aktywnie uczestniczył we wszystkich zajęciach wynikających z programu leczenia; 5. Będę zgłaszał się w uzgodnionych terminach na spotkania indywidualne z terapeutą prowadzącym; 6. Jeżeli w sposób ciągły zażywam leki (np. związane z chorobami przewlekłymi typu: nadciśnienie, cukrzyce itp.), w trakcie całego pobytu zobowiązuję się do zadbania o ich wystarczająca dawkę na własny koszt; 7. Będę rzetelnie i na czas wypełniał zadania terapeutyczne; 8. Zobowiązuję się do zapoznania się z REGULAMINEM OŚRODKA i przestrzegania go.
Zespół terapeutyczny zobowiązuje się do:
1. Przygotowania najlepszych jak to możliwe warunków realizacji Podstawowego Programu Terapii Uzależnień; 2. Pracy zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty uzależnień.

Ocena 5 / 5. Głosy: 33

Jeszcze nie oceniono


Deprecated: Funkcja wp_make_content_images_responsive jest przestarzała od wersji 5.5.0! Zamiast jej proszę użyć wp_filter_content_tags(). in /home/platne/serwer153731/public_html/detoksalkoholowy.pl/wp-includes/functions.php on line 5379

Prywatny Ośrodek AGNUS
ul. Spławie 48
61-312 Poznań

telefon: 533 221 555
e-mail: kontakt@agnusterapia.pl

Ośrodek i telefon czynny 24/7

Skontaktuj się z nami