Regulamin ośrodka

1. Pacjenci ośrodka zobowiązani są do zachowania abstynencji alkoholowej, narkotykowej, lekowej oraz seksualnej; 2. Pacjenci mają obowiązek poddawania się kontroli trzeźwości każdorazowo, gdy poprosi go o to terapeuta dyżurny; 3. Kadra terapeutyczna ma prawo sprawdzić rzeczy osobiste pacjenta, w celu ustalenia na teren ośrodka nie zostały wniesione środki zmieniające świadomość inne niż przepisane przez lekarza. Wszelkie środki tego rodzaju będą rekwirowane; 4. W ośrodku obowiązuje zakaz stosowania agresji fizycznej i słownej oraz zakaz zachowań prowokacyjnych;

ZA ZŁAMANIE POWYŻSZYCH PUNKTÓW REGULAMINU PACJENT MOŻE ZOSTAĆ USUNIĘTY Z OŚRODKA BEZ MOŻLIWOŚCI ZWROTU KOSZTÓW POBYTU

5. O zakwaterowaniu w poszczególnych pokojach decyduje kadra terapeutyczna ośrodka; 6. Pacjenci przestrzegają poniższego planu dnia:
 • 07.00-09.00 – gimnastyka na obiekcie sportowym wg własnych preferencji
 • 09.00 – śniadanie
 • 09.30 – spotkanie organizacyjne pacjentów / społeczność terapeutyczna
 • 10.00 – 13.00 – terapia grupowa
 • 14.00 – obiad
 • 15.00 – 17.00 – terapia grupowa / zajęcia rozwoju osobistego
 • 19.00 – kolacja
 • 23.00 – cisza nocna (pacjenci przebywają w swoich pokojach)
7. Wyroby tytoniowe można palić jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – za złamanie tego punktu pacjent zobowiązany będzie do uiszczenia kary w wysokości 500 PLN; 8. Za uszkodzenie mienia ośrodka lub mienia należącego do innego pacjenta, uczestnik terapii ponosi materialną odpowiedzialność adekwatną do wyrządzonej szkody; 9. W obiekcie ośrodka pacjenci używają obuwia domowego, a na sportowym zmiennego; 10. Podczas zajęć terapeutycznych nie wolno spożywać posiłków, napoje zaś muszą znajdować się w zamykanych butelkach; 11. Podczas zajęć terapeutycznych pacjenci zobowiązani są do pozostawienia telefonów komórkowych w swoich pokojach; 12. Odwiedziny odbywają się jedynie w weekendy, począwszy od soboty po godzinie 15.00 do niedzieli wieczora. Grono odwiedzających ogranicza się tylko do osób najbliższych. O odwiedzinach pacjenci informują terapeutę dyżurnego; 13. Pierwszą przepustkę pacjent może odbyć najwcześniej po dwóch tygodniach pobytu w ośrodku. Plan przepustki musi zostać omówiony z terapeutą prowadzącym pacjenta. Wyjazd na przepustkę oraz powrót z niej muszą być zgłaszane terapeucie dyżurnemu; 14. Po odbyciu pierwszej przepustki pacjent może opuszczać teren środka w celach przyjemnościowych (np. zakupy, spacer), ale dopiero po zakończeniu popołudniowych zajęć terapeutycznych, informując o wyjściu i powrocie terapeutę dyżurnego; 15. Pacjenci zobowiązani są do dbania o higienę osobistą i porządek w zamieszkałych przez siebie pokojach; 16. Pacjenci mają obowiązek stosować się do zaleceń terapeutycznych kadry ośrodka oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych; 17. Pacjenci korzystają z kuchni jedynie za zgodą pracowników ośrodka; 18. Pacjenci zobowiązani są do pełnienia dyżurów w jadalni ośrodka, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lidera grupy terapeutycznej. Liderem jest pacjent, który przebywa w ośrodku przynajmniej dwa tygodnie; 19. Obowiązki lidera:
 • prowadzenie porannej gimnastyki dla chętnych
 • informowanie pozostałych pacjentów o kolejnych punktach planu dnia
 • 3 razy w tygodniu, z pomocą jeszcze jednego pacjenta, organizuje zakupy w najbliższym sklepie dla tych uczestników terapii, którzy nie mogą jeszcze opuszczać ośrodka;
20. Obowiązki dyżurnego:
 • przygotowywanie zastawy przynajmniej 15 min przed każdym posiłkiem
 • sprzątanie po posiłkach ze stołu i zmywanie naczyń;
21. Z pralki pacjenci korzystają jednie za zgodą któregoś z pracowników ośrodka i w jego obecności; 22. Za notoryczne łamanie regulaminu ośrodka pacjent może zostać usunięty z terapii bez możliwości zwrotu kosztu pobytu. 23. Przy rezerwacji pobytu przez Pacjenta lub osobę działającą w jego imieniu Ośrodek wskazuje cenę wykonania dzieła. 24. Zakwaterowaniu i przyjęciu podlegają wyłącznie Pacjenci, którzy uregulowali bądź w imieniu, których uregulowano pełną należność za wykonywane dzieło, o którym mowa w pkt 23. 25. W przypadku nagłym Ośrodek może wyrazić zgodę na przyjęcie Pacjenta bez dokonania wpłaty należności za wykonanie dzieła, pod warunkiem dokonania wpłaty w terminie 2 godzin od przyjęcia Pacjenta. 26. Z uwagi na charakter świadczonych przez Ośrodek usług, ograniczoną liczbę miejsc w Ośrodku, konieczność przygotowania pobytu Pacjenta w Ośrodku, zainteresowanie terapią innych potencjalnych Pacjentów oraz konieczność odmówienia innym potencjalnym Pacjentom z uwagi na dokonaną rezerwację miejsca dla Pacjenta, wpłata, o której mowa w pkt 23 niniejszego Regulaminu nie podlega zwrotowi jeśli do wykonania przez Ośrodek dzieła nie dojdzie z winy Pacjenta. 27. Wykonanie dzieła w krótszym niż ustalono czasie z uwagi na działanie Pacjenta, w tym w szczególności wcześniejsze opuszczenia Ośrodka, złamanie niniejszego Regulaminu skutkujące wydaleniem z Ośrodka, nie upoważnia Pacjenta do żądania zwrotu pozostałej wpłaconej ceny, o której mowa w pkt 23. 28. Dokonanie przez Pacjenta lub w imieniu Pacjenta wpłaty ceny, o której mowa w pkt 23 oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności jego pkt 26 i pkt 27.

Ocena 5 / 5. Głosy: 15

Jeszcze nie oceniono


Deprecated: Funkcja wp_make_content_images_responsive jest przestarzała od wersji 5.5.0! Zamiast jej proszę użyć wp_filter_content_tags(). in /home/platne/serwer153731/public_html/detoksalkoholowy.pl/wp-includes/functions.php on line 5379

Prywatny Ośrodek AGNUS
ul. Spławie 48
61-312 Poznań

telefon: 533 221 555
e-mail: kontakt@agnusterapia.pl

Ośrodek i telefon czynny 24/7

Skontaktuj się z nami